alt klasör sayısı bulma (unix)

Abdullah Bozdağ
1 min readApr 21, 2018

unix temelli sistemlerde find komutunu kullanarak alt klasörlerdeki dosya sayısını bulabilirsiniz.

find . -mindepth 1 -type d | wc -l

-mindepth 1 parametresiyle bulunduğunuz klasörü hariç tutarak istediğiniz aramayı yapabilirsiniz.

daha detaylı komutlar için man find komutuyla man pages'e göz atabilirsiniz.

referans

--

--